ภาพกิจกรรม คอมพิวเตอร์

Nature 1

เทศบาลเมืองชลบุรี

เทศบาลเมืองชลบุรี..

จัดอบรมโครงการการใช้โปรแกรม Dreamwe..

Nature 1

โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

โรงเรียนบ่อทองวงษ์จั..

นักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการใช้โปร..

Nature 1

โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม

โรงเรียนเทศบาลอินทปั..

DBAC ได้จัดทำโครงการ โปรแกรมนำเสนอ ..

Nature 1

เทศบาลตำบลหัวถนน

เทศบาลตำบลหัวถนน..

คณะครูและนักศึกษาได้จัดโครงการอบรมส..

Nature 1

ศูนย์ส่่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองชลบุรี

ศูนย์ส่่งเสริมสุขภาพ..

นักเรียนระดับชั้นปวช.3/3 ได้จัดโครง..

Nature 1

โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง

โรงเรียนเทศบาลวัดกำแ..

สาขากราฟฟิค จัดอบรมสัมมนา แลกเปลี่ย..

Nature 1

เด็กไทยก้าวไกลเทคโนโลยี

เด็กไทยก้าวไกลเทคโนโ..

Dbac ร่วมงานวันเด็ก แจกของขวัญและเป..

Nature 1

ที่ว่าการอำเภอพานทอง

ที่ว่าการอำเภอพานทอง..

ปวส.2/3 ร่วมนำวิทยากร ได้อบรมพัฒนา ..

Nature 1

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทราย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุข..

นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3/3 ได้ศึกษา..

Nature 1

โครงการ computer Idol

โครงการ computer Ido..

หมวดคอมพิวเตอร์ จัดทำโครงการ comput..

Nature 1

การแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชนอำเภอเมืองชลบุรี ครั้งที่ 17/2555

การแข่งขันทักษะวิชาช..

การแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอก..