ภาพกิจกรรม

Christmas Day

เทศกาล Christmas หรือ X’Mas ตรงกับวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งวันที่ 25 ธันวาคมนั้นเป็นวันประสูติของพระเยซู ศาสดาแห่งศาสนาคริสต์ โดยทางวิทยาลัยได้จัดงานเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ร่วมสนุกในเทศกาลวัน Christmas Day
  • 23 ธันวาคม 2558