ภาพกิจกรรม

วันครู ดีเด่น ประจำปี 2559

วันครู แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ทางวิทยาลัยได้ส่งครูรับรางวัลอันเป็นเกียติยศแห่งวิทยาลัย และทางครูก็รู้สึกดีใจกับผลงานของวันครู
  • 16 กุมภาพันธ์ 2559