ภาพกิจกรรม

จิตอาสาฉลาดซื้อ ฉลาดใช้

หมวดวิชาการตลาดจัดโครงการบริการชุมชน จิตอาสาฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ ในงานฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล จ.ปราจีนบุรี วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558
  • 26 กันยายน 2558