ภาพกิจกรรม

หมวดวิชาการตลาดจัดโครงการบริการชุมชน

หมวดวิชาการตลาดจัดโครงการบริการชุมชน จิตอาสาฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ในงานฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ ณ วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ จ.ระยอง วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558
  • 5 ตุลาคม 2558