ภาพกิจกรรม

วันเข้าพรรษา 2558

DBAC ได้เข้าร่วมทำบุญวันเข้าพรรษาเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ฟังธรรมะและคติสอนใจ และรวมทำบุญตักบาตรเพื่อให้มีความสุขต่อตนเองและครอบครัว
  • 27 กรกฏาคม 2558