ภาพกิจกรรม

ถวายพระพรฟ้าชาย

คุณพ่อวิศิษฏิ์ วิเศษเธียรกุล และทางวิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ DBAC ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
  • 28 กรกฏาคม 2558