ภาพกิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ 2558

วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรธุรกิจ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และคุณแม่ของผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันแม่ และ กิจกรรมกีฬาสี dbac game ครั้งที่ 18 ร่วมกันอย่างมีสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับทางวิทยาลัย
  • 11 สิงหาคม 2558