ภาพกิจกรรม

DBAC ไหว้ครู

วันครู วันแห่งความภาคภูมิใจ ของครู และนักเรียนนักศึกษา ที่ได้ทำพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงความรู้สึกดีระหว่างครูกับนักเรียนทุกคน
  • 11 มิถุนายน 2558