ภาพกิจกรรม

ค่าย Friendship Camp

Dbac จัดกิจกรรมค่ายจบของนักเรียน และนักศึกษาระดับชั้นปวช.3 เพื่อสร้างความผูกพัน ระหว่างครูและนักเรียนก่อนจากกันไป
  • 16 กุมภาพันธ์ 2558