ภาพกิจกรรม

DBAC ดูงานจิ้วฮวด

การตลาด ดูงานบริษัทจิ้วฮวด จำกัด ตราแม่ครัว ดูการผลิตเครื่องปรุ่งแต่งอาหารต่างๆ และดูเทคโนโลยีการผลิตในโรงงานที่ล้ำสมัย
  • 20 มกราคม 2558