ภาพกิจกรรม

ดูงานสถานีวิจัยประมงศรีราชา

DBAC นำโดยสาขาการตลาด ได้พานักเรียนนักศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่สถานนีวิจัยประมงศรีราชา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • 22 มกราคม 2558