ภาพกิจกรรม

วันครู ครูดีศรีแผ่นดิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ เป็นความภูมิใจ แด่คณาจารย์ และบาทหลวงอนุสรณ์ พงษ์สวัสดิ์ ได้รับรางวัลวันครูแห่งชาติ ณ หอประชุม ลีลาวดี วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
  • 16 มกราคม 2558