ภาพกิจกรรม

รับน้องหมวดบัญชี

หมวดบัญชีรับน้องสาขาการบัญชีและไปเที่ยวชมพร้อมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายนอกโรงเรียน
  • 13 มิถุนายน 2555