ภาพกิจกรรม

บัญชีดูงาน PLA

หมวดบัญชีดูงาน บริษัท PLA Business จำกัด นำโดย อ.อนงค์นุช และอ.หมวดบัญชี พร้อมนักเรียนนักศึกษา
  • 29 กรกฏาคม 2557