ภาพกิจกรรม

เทคนิคการจัดแสดงสินค้า

หมวดการตลาด จัดงานนิทรรศการณ์ จัดแสดงสินค้า เพื่อให้นักเรียน มีความรู้และประสบการ์ณทางการจัดสินค้าต่าง และรู้ทักษะ ต่างๆทางการปฏิบัติจริง เพื่อให้เข้าถึงการจัดแสดงสินค้า
  • 3 กันยายน 2557