ภาพกิจกรรม

DBAC แนะแนว ปรีชานุศาสน์

DBAC แนะแนว โรงเรียนปรีชานุศาสน์ จัดกิจกรรม เล่นเกมส์ บิงโก DBAC จัดแจก เพื่อนักเรียน และแนะแนว นำโดย ม.สมพงษ์ ในห้องเรียนอย่างสนุกสนาน
  • 13 กันยายน 2557