ภาพกิจกรรม

บัญชีดูงานมิซซู บิชิ อิเล็คทรอนิคส์

DBAC นำโดย อ.จูน อ.อนงค์นุช และ อ.กิฟซี่ และ นักศึกษา พาดูงานที่มิซซู เพื่อศึกษาสร้างเสริมความรู้ทักษะ
  • 1 สิงหาคม 2557