ภาพกิจกรรม

วันเข้าพรรษา

DBAC ตักบาตรวันเข้าพรรษา และฟังธรรมเทศนา และคำสอนเพื่อให้จิตใจมีธรรมะ มีสติอยู่ตลอดเวลา และงดเหล้าเข้าพรรษาด้วยค่ะ
  • 4 กรกฏาคม 2557