ภาพกิจกรรม

แนะแนวบ้านสวนอุดม

DBAC ออกแนะแนว จัดกิจกรรมสร้างความเป็นพี่น้อง ให้นักเรียนบ้านสวนอุดม และเสริมสร้างการเรียนต่ออย่างมืออาชีพให้น้องๆฟังอย่างสนุกสนาน
  • 22 สิงหาคม 2557