ภาพกิจกรรม

วันเกิดแม่พระ

DBAC จัดงานวันเกิดแม่พระ พระนางมารีย์ (มารดาพระเยซู) จัดเพื่อได้แสดงถึงความสำคัญของพระแม่มารีย์ว่าเป็นมารดาคริสตจักรด้วย
  • 8 กันยายน 2557