ภาพกิจกรรม

ตรวจเงินอุดหนุน

คณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชลบุรี เขต 1 ตรวจเงินอุดหนุน นำโดยคุณพ่อ และคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ DBAC
  • 13 สิงหาคม 2557