ภาพกิจกรรม

การตลาดดูงานที่ IKEA

หมวดการตลาด นำนักเรียนและนักศึกษาดูงานที่ IKEA เพื่อเสริมทักษะทางวิชาโครงการการตลาด นำโดย อ.กุณฑลี และอ.ในหมวดอีกมากมาย
  • 2 กรกฏาคม 2557