ภาพกิจกรรม

รับน้องการตลาด

หมวดการตลาด นำโดย อ.กุณฑลี นำนักเรียนเรียนนักศึกษาจัด รับน้องโดยการเกมส์ต่างๆ รับน้อง รุ่นพี่และรุ่นน้อง สนุกกันลืมเปียกเลย
  • 27 มิถุนายน 2557