ภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครู ปลูกจิตสำนึก

วิทยาลัย DBAC จัดพิธีไหว้ครู ปลูกจิตสำนึกถึงการสั่งสอนด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีจิตใจทางด้านการมีคุณธรรมต่างๆ และมีมารยาทดีเพื่อใช้ชีวิตในสังคมที่ดีต่อไป
  • 19 มิถุนายน 2557