ภาพกิจกรรม

โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

นักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Adobe Flash cs3 เป็นโปรแกรมอนิเมชั่น การทำภาพเคลื่อนไหว เรื่องการใช้งานเบื้องต้น
  • 26 พฤศจิกายน 2556