ภาพกิจกรรม

โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม

DBAC ได้จัดทำโครงการ โปรแกรมนำเสนอ Power Point 2003 เพื่อให้ทางโรงเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมนำเสนอต่างๆให้ดูง่ายและมีประการณ์มากยิ่งขึ้น
  • 25 พฤศจิกายน 2556