ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหัวถนน

คณะครูและนักศึกษาได้จัดโครงการอบรมสัมมนา การใช้โปรแกรมสำนักงานเบื้องต้นให้กับเทศบาลตำบลหัวถนน เพื่อเป็นการฝึกทักษะการใช้งานให้ง่ายมากยิ่งขึ้น
  • 29 มกราคม 2557