ภาพกิจกรรม

Friendship Camp

DBAC จัดค่ายจบ ให้นักเรียนระดับชั้น ปวช. ที่จังหวัดระยอง โดยมีกิจกรรม เกมส์ต่างๆมากมาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อการรู้สึกที่ดีกับ ครู อาจารย์และวิทยาลัย DBAC ด้วย
  • 20 กุมภาพันธ์ 2557