ภาพกิจกรรม

โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง

สาขากราฟฟิค จัดอบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนา การใช้งานโปรแกรม Photoshop เพื่อให้มีความชำนาญและมีประสบการณ์มากขึ้น
  • 18 พฤศจิกายน 2556