ภาพกิจกรรม

สถานรับเลี้ยงเด็กพระกุมารเยซู

นักเรียนนักศึกษาได้แบ่งบันความรู้ให้แก่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า เพื่อให้เสริมสร้างความรู้ และน่าใช้ และให้กำลังใจแก่เด็ก
  • 16 ธันวาคม 2556