ภาพกิจกรรม

งานวันวิชาการ รสจ ที่ DBAC ครั้งที่ 24

DBAC เป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิชาการ รสจ ครั้ง 24 โดยนักเรียนนักศึกษาได้จัดเตรียมงาน และจัดบูธ แสดงสินค้า และจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ทั้งเสริมนร้างทักษะความรู้ต่างๆให้ผู้มาเข้าชมบูธ โดยมีนักเรียนและนักศึกษาหมวดคอมพิวเตอร์ การบัญชีภาษาต่างประเทศ และการตลาด
  • 15 พฤศจิกายน 2556