ภาพกิจกรรม

เด็กไทยก้าวไกลเทคโนโลยี

Dbac ร่วมงานวันเด็ก แจกของขวัญและเป็นกำลังให้เด็กนำทึมโดยนักศึกษา ระดับชั้นปวส. 2/3 และคณะครูอาจารย์ ร่วมสนุกกับงานวันเด็ก มีเกมส์และมีกิจกรรมต่างๆมากมาย
  • 11 มกราคม 2557