ภาพกิจกรรม

ชุมชนเมรี่

นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2/4 สาขา สารสนเทศร่วมบริการ ช่วยเหลือโดยใช้วิชาความรู้ที่เรียนมา บริการซ่อมคอมพิวเตอร์เพื่อให้สู่ชุมชนเมรี่
  • 7 กุมภาพันธ์ 2557