ภาพกิจกรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง

นักศึกษาปวส 2/4ได้ไปพัฒนาความรู้ ให้เด็กๆที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท้องคุ้ง เพื่อให้เด็กได้รับความรู้และเสริมสร้างทักษะทั้งนักศึกษาและพัฒนาความรู้กับตัวเด็กๆเอง
  • 6 กุมภาพันธ์ 2557