ภาพกิจกรรม

สมศ. รับรองมาตรฐานการศึกษา ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘

สมศ. รับรองมาตรฐานการศึกษา ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์มหาชน ด้านการอาชีวศึกษา
  • 11 มกราคม 2557