ภาพกิจกรรม

วันครู DBAC

วันครู เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ ได้นำคณะครูอาจารย์และผู้บริหารรับรางวัลครูดีครูเก่ง ประจำปี 2014
  • 16 มกราคม 2557