ภาพกิจกรรม

วันพ่อ DBAC ภายใน

วิทยาลัย DBAC จัดงานวันพ่อและมอบรางวัลให้แก่คณาจารย์ และนักเรียน และมอบดอกไม้ให้แก่บิดา พร้อมทั้งมอบรางวัลเครื่องราชเพื่อเป็นกำลังใจให้แด่ครูอาจารย์
  • 4 ธันวาคม 2556