ภาพกิจกรรม

โครงการ computer Idol

หมวดคอมพิวเตอร์ จัดทำโครงการ computer Idol เพื่อร่วมแบ่งบันความรู้และประสบการณ์ของสายวิชาชีพคอมพิวเตอร์
  • 29 พฤศจิกายน 2556