ภาพกิจกรรม

การตลาดดูงานบริษัทศิริวัฒนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ DBAC ได้พานักเรียนนักศึกษาดูงานที่บริษัทศิริวัฒนา นำโดย อ.กุณฑลี อ.พิกุล และ อ.ศิริพร เพื่อเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์
  • 26 พฤศจิกายน 2556