ภาพกิจกรรม

การแข่งขันทักษะ รสจ.ครั้งที่ 24

ทางวิทยาลัยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะ รสจ.ครั้งที่ 24 เพื่อให้นักเรียนได้สาระความรู้และทักษะทางการศึกษาและเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางพัฒนาการการเรียนรู้ทางการศึกษา ให้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • 15 พฤศจิกายน 2556