ภาพกิจกรรม

การตลาดดูงานบริษัท KAO

การตลาดดูงานบริษัท KAO เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าทำความสะอาด ยาสระผม แชมพู เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนนักศึกษาเป็นแนวทางการศึกษาสาขาการตลาด
  • 25 ตุลาคม 2556