ภาพกิจกรรม

กีฬาสี DBAC GAME 2013

วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ DBAC ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อ เป็นการต่อต้านยาเสพติด และเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้จักสามัคคี และการมีน้ำใจนักกีฬา และเป็นการสร้างสีสันให้นักเรียนนักศึกษาได้กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี
  • 22 สิงหาคม 2556