ภาพกิจกรรม

ดูงาน นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

นักเรียนนักศึกษาได้ไป ทำโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ G จ.พระนครศรีอยุธยา วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556
  • 28 สิงหาคม 2556