ภาพกิจกรรม

การตลาดศึกษาดูงานมูร่าห์ฟาร์ม

หมวดวิชาการตลาดนำนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดศึกษาดูงานมูร่าห์ฟาร์ม จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 3 กรกฏาคม 2556
  • 3 กรกฏาคม 2556