ภาพกิจกรรม

ลงนามความเข้าใจระหว่างโรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ กับ International Pacific University ประเทศญี่ปุ่น เชื่อมความสัมพันธ์กับแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา ประเทศ NewZeland

วิทยาลัยดาราสมุทรบริหารธุรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ขอต้อนรับคณะผู้บริหาร International Pacific University ประเทศญี่ปุ่น และ International Pacific College ประเทศนิวซีแลนต์ ที่ให้เกียรติมาเป็นแขกพิเศษและร่วมกิจกรรมในงานวันคล้ายวันสถาปนาของ โรงเรียนดาราสมุทร และขอขอบคุณในมิตรภาพและไมตรีจิต พร้อมกับความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ที่สถาบันทั้งสองได้ลงนาม MOU กับโรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจในโอกาสนี้เป็นพิเศษ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสมุทรบริหารธุรกิจ ยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่ง
  • 28 พฤศจิกายน 2555