ภาพกิจกรรม

พิธีวันไหว้ครู

วิทยาลัยดาราสมุทรบริหารธุรกิจ DBAC ได้จัดงานพิธีวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีความกตัญญูในพระคุณครู
  • 14 มิถุนายน 2556