ภาพกิจกรรม

วันจบการศึกษา ปีการศึกษา2555

วิทยาลัยดาราสมุทรบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2555
  • 9 มีนาคม 2556