ภาพกิจกรรม

วันครูแห่งชาติ 2556

วันครูแห่งชาติ 2556 โรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ DBAC นำคณะครูอาจารย์ที่ได้รางวัลครูดีครูเก่ง รับรางวัล นำโดยคุณพ่ออนุสรณ์ พงษ์สวัสดิ์ และมอบดอกไม้เพื่อเป็นเกีียรติ
  • 16 กุมภาพันธ์ 2556