ภาพกิจกรรม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชนอำเภอเมืองชลบุรี ครั้งที่ 17/2555

การแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชนอำเภอเมืองชลบุรี ครั้งที่ 17/2555
  • 23 มกราคม 2556